Adverteren in

Adverteren in Weekblad Actief

Advertenties kun je doorgeven door te bellen naar 0511-461294, of te mailen naar verkoop@actiefmedia.nl

 

Je kunt natuurlijk ook de eenvoudige stappen van het onderstaande invulformulier doorlopen.

Belangrijke maatschappelijke functie in de regio

Weekblad Actief vervult een belangrijke maatschappelijke functie in het Noorden en Oosten van Fryslân, dankzij de eigen redactie die bovenop het lokale en regionale nieuws zit. Of het nu om redactionele bijdragen gaat of professioneel gemaakte advertenties: met Weekblad Actief bent u altijd zichtbaar! Weekblad Actief heeft een bereik van ruim 100.000 personen huis-aan-huis en online.

Kijk voor al het nieuws uit de regio en de digitale uitgave op www.actiefonline.nl

Betreft het een familiebericht?

Aanleveren van familieberichten kan via het formulier op onze speciale aanleverpagina. Hier vindt u ook meer informatie over alternatieve aanlevermethodes.

Iedere woensdag drie edities

Editie Zuid: oplage 42.760 exemplaren
Gemeente Achtkarspelen, gemeente Smallingerland en gemeente Opsterland (Beetsterzwaag en Ureterp).

Editie Midden: oplage 30.040 exemplaren
Gemeente Tytsjerksteradiel, Gemeente Leeuwarden (alleen de dorpen Wergea, Warstiens, Warten), gemeente Noardeast Fryslân (in de dorpen Westergeest, Triemen, Oudwoude, Veenklooster, Kollumerzwaag, Zwagerbosch, Kollum, Burum, Munnikezijl, Kollumerpomp, Triemen, Warfstermolen, Augsbuurt), en gemeente Dantumadiel.

Editie Noord: oplage 14.900 exemplaren
Gemeente Noardeast Fryslân (deel).